Pályázatok

A tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs

című állandó kiállítás megrendezésére, létrehozására, infrastrukturális fejlesztésre

MGP 650131/00032

A Nemzeti Kulturális Alap – Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiuma pályázata a magyar kultúra, a magyar örökség és a magyar értékek jelentős gazdagságának, a Magyar Géniusznak bemutatása, új kulturális értékek, termékek, projekttevékenységek születésének támogatása révén.

Kedvezményezett: Nagy Gyula Területi Múzeum

Támogatási összeg: 96 355 175,-  Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

Megvalósítás: 2022.03.01. – 2024.06.30.

Projekt célja:

A Program célja a Magyar Géniuszok, a magyar tehetségek, tudósok, lángelmék, hazafiak, patrióták, valamennyi ismert és névtelen magyar hős, a magyar kreativitás és zsenialitás példáinak megjelenítése a mindennapjainkban, közvetlen környezetünkben, ezen keresztül:a nemzeti lét megújulásának múzeumi eszközökkel történő elősegítése,

a nemzeti lét megújulásának múzeumi eszközökkel történő elősegítése,

a patrióta szellemiség terjesztése hazánk gazdasági, demográfiai és kulturális erősítése érdekében,

a vidékfejlesztési célokhoz való közvetlen kapcsolódás, a vidéki identitás definiálásának, a vidék megtartó erejének muzeológiai eszközökkel való biztosítása,

a fiatalok, fiatal felnőttek érdeklődésének a felkeltése, a jövendő generációk nemzettudatának erősítése és stabil múzeumlátogatókká válása érdekében,

a “Magyar Géniusz” BRAND kialakítása, azaz korábban nem tapasztalt méretű múzeumnépszerűsítés a magyar lakosság körében,

a muzeális intézményekben végzett kimagasló színvonalú tudományos és közöségkapcsolati tevékenység részére méltó isnfrastrukturális környezet biztosítása,

a pandémia utáni vidéki múzeumi szféra újraindulásának megújulásának elősegítése.

Fejlesztés célja:

Egy olyan állandó kiállítás létrehozása, amely mind tartalmában, mind megjelenésében is igazodik a XXI. századi igényekhez, teljesíti az itt élők elvárásait. A régészeti, történeti, néprajzi tárgyak mellett, önálló kiállítási egységként megjelenik Thék Endre. Az állandó kiállítás kiegészül a virtuális kiállítással.

Állandó kiállítás korszerűsítését és az új szemlélet mentén való létrehozását, egyrészt a megváltozott társadalmi igények kívánják meg, míg másrészről az a sajátos örökség, hogy Thék Endre, mint géniusz méltán jelenjen meg az orosházi múzeum állandó kínálatában. A fejlesztés célja mindezeken túl a múzeum szolgáltatásaira igényt tartó, megváltozott igényű, fiatal közösség elvárásainak való megfelelés, amely főként az infokommunikációs eszközökben nyilvánul meg. A fejlesztés szempontjából kiemelendő az a célcsoport, akiknek a vidéki identitása miatt Thék életútja példaértékű. A múzeum kapocs a generációk között, képes a jövendő generációk nemzettudatát erősíteni, a múltunkban élt géniuszok példáján keresztül.

Korábbi pályázatok

NKA Múzeumok Kollégiuma

Az orosházi Nagy Gyula Területi Múzeumban és telephelyein található állandó kiállításainak folyamatos karbantartása és megújítása szükségessé teszi, hogy a bemutatott műtárgyakat és dokumentumokat restauráltassuk. Első és legfontosabb feladatunk és egyben érdekünk is, hogy a látogatók pozitív élménnyel távozzanak a kiállításból. Mindennek nélkülözhetetlen feltétele, hogy a kiállítás és a kiállított műtárgyak eredeti pompájukban tündököljenek. Nem engedhető meg, hogy a bemutatott festményekről peregjen a festék vagy lyukasak legyenek.

A három restaurált festmény(Rezes Molnár Lajos: Búzavirág; Weischet Hugo: Paraszt férfi képe; Jakuba János: Parasztudvar) a Városi Képtár első emeleti tárlatán kapott helyet.

Pályázati azonosító: 209111/70