Leletbejelentés

Kérjük Ön is segítse munkánkat és régészeti örökségünk védelmét!

Amennyiben kerti munkálatok során, gépi földmunka alkalmával, esetleg a természetet járva régészeti leletet (vagy annak látszó tárgyat) talál, kérjük, hagyja a fellelt állapotában és helyzetében, és a lehető legrövidebb időn belül értesítse a területileg illetékes múzeumot.

A Magyarország határain belül a föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami tulajdon, és a 2001. évi LXIV. törvény erejénél fogva védelem alatt áll.

Régészeti lelet a régészeti örökség érzékelt, felfedezett, feltárt – jellegénél fogva – ingó eleme, függetlenül attól, hogy eredeti helyéről, összefüggéseiből, állapotából elmozdult, elmozdították-e vagy sem. Nem minősülnek régészeti leletnek a régészeti korú tárgyak.

Régészeti korú tárgynak minősül a bizonyítottan gyűjteményben fennmaradt, a kulturális javak körébe tartozó, 1711 előtt keletkezett tárgy.

Az orosházi múzeum gyűjtőterülete az alábbi településekre terjed ki: Battonya, Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Gádoros, Gerendás, Kardoskút, Kaszaper, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós, Végegyháza.

Ha a fent említett települések bel- vagy külterületén régészeti leletet talál, kérjük értesítse a Nagy Gyula Területi Múzeumot!

Cím: 5900 Orosháza, Dózsa Gy. u. 5.
Tel.: 06-68/412-853
E-mail.: oroshazimuzeum@gmail.com
Facebook: facebook.com/ngytm/

Leletbejelentés esetén kérjük az alábbi adatokat adja meg:

  • Név:
  • Település:
  • Telefonszám:
  • E-mail:
  • A lelet helyének behatárolása:
  • Talált tárgyak leírása:
  • Fényképfelvétel a lelőhelyről/leletről (amennyiben van rá lehetőség):