Küldetésnyilatkozat

A Nagy Gyula Területi Múzeum – miképp minden muzeális intézmény – gyűjt, nyilvántart, feldolgoz, bemutat. Ismeretanyagot ad át gyereknek és felnőttnek, egyszerű embernek és egyetemi tanárnak. Igyekszik a technikai kihívásoknak megfelelni úgy, hogy ne tagadja meg a régit. Folyton változnia kell, hogy tudjon változtatni, az állandó változót megértetni.

Fontos feladatunknak tartjuk a Nagy Gyula teremtette múzeumi örökség továbbvitelét, ugyanakkor új kutatási irányvonalat fogalmaztunk meg, melynek középpontjában az ember és annak környezete áll. Kiemelten fontosnak tartjuk az eredmények széles körű hasznosulását, igyekszünk hűek maradni a néptanítók szellemiségéhez, átalakulva múzeumpedagógussá. Számtalan iskolába látogatunk el utazó kiállításunkkal, melyet élménypedagógiára épülő foglalkozások kísérnek.

Múzeumunk munkáját önkéntesek segítik, szeretnénk, ha az idős és fiatal generáció továbbra is tevékenyen venne részt programjaink szervezésében, a múzeumi gyűjtésben. Célunk, hogy hídverők legyünk a társadalomban, és egy kicsit kovász, amennyiben a gondolkodást, az elgondolkodtatást tűzzük zászlónkra.

Küldetésünk, hogy a Múzeumban felhalmozott szellemi és tárgyi tőkét tovább gyarapítsuk, az utókor számára megőrizzük, legyenek azok naiv visszaemlékezések, helyi memoárok, önéletírások, vagy a történelem, néprajz, régészet értékei.